Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2020

18. 02. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 9, Datum: 14. 2. 2020, Stran: 479

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje samozaposlitev, in sicer za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za spodbujanje samozaposlitve so upravičenci brezposelne osebe, ki:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
  • so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
  • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev znaša 50.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Sežana

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 22. 5. 2020.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi - Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič (soba št. 67), Tel: (05) 73-10-120.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: www.sezana.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in natečaji').

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj