Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020- 2021)

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020- 2021)

18. 02. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 9, Datum: 14. 2. 2020, Stran: 454

Predmet razpisa: Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogoji najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 2.210.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo vlog je 6. april 2020.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pišejo na e-naslov: kks.mk@gov.si. Več informacij v zvezi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim javnim razpisom je objavljenih na spletni strani Platforme CzK: www.czk.si. Informativne dneve, izobraževanje in priprava prijavitelja za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK. Informacije o terminih in kraju srečanj bodo objavljene na spletni strani ministrstva: www.mk.gov.si in spletni strani Platforme CzK: www.czk.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za kulturo. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo tudi osebno na ministrstvu, na naslovu: Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni, vsak delovni dan med uradnimi urami.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj