Organizacije se lahko po modelu EFQM ocenijo brezplačno

Organizacije se lahko po modelu EFQM ocenijo brezplačno

11. 02. 2020

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 5. 2. 2020, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je konec januarja objavila Javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2020 (Javni razpis za PRSPO 2020). Pogoji in terminski načrt izvajanja postopka ocenjevanja in izbora ostajajo enaki kot v preteklih letih, zainteresirane organizacije pa lahko vlogo pošljejo do 29. maja 2020.

Agencija je nacionalni partner EFQM in zato postopek ocenjevanja za podelitev priznanja PRSPO temelji na evropskem modelu odličnosti EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti). Ta podpira trajnostni gospodarski razvoj z uporabo načel odličnosti in širjenjem najboljših praks vodenja organizacij. Podjetjem, ki stremijo k izboljšanju svojih poslovnih procesov in želijo stopiti na pot poslovne odličnosti, vpeljevanje načel poslovne odličnosti po tem modelu pomaga pri prepoznavanju njihovih prednosti, kot tudi priložnosti za izboljšave, nakaže pa jim tudi pot k izboljšanju poslovnih rezultatov.

Sistem ocenjevanja v okviru javnega razpisa PRSPO je za organizacije brezplačen. To pomeni, da pristojbine ni in vse stroške ocenjevalcev krije država. Merila ocenjevanja v okviru priznanja RS za poslovno odličnost so enaka merilom evropske nagrade za odličnost EFQM (EFQM Global Excellence Award), le da morajo organizacije za pristop k postopku plačati pristojbino v višini cca. 20.000 EUR. Pri nas država krije tudi stroške uporabe mednarodno priznanega certifikata EFQM s pripadajočim številom zvezdic, ki ga organizacija lahko uporablja tri leta od prejema. Izvozno usmerjena podjetja vedo, da je kredibilnost zaradi certifikata med poslovnimi partnerji v tujini visoka.

SPIRIT Slovenija organizacijam, ki so potencialni prijavitelji, ponuja možnost pregleda in izposoje strokovne literature ter individualno brezplačno osebno predstavitev Modela odličnosti EFQM 2013, sistema ocenjevanja za pridobitev priznanja in javnega razpisa. Podjetja pa imajo za pripravo vloge (oz. managerskega dokumenta) na javni razpis PRSPO 2020 možnost povračila stroškov, in sicer velika podjetja preko javnega poziva, mala in srednje velika podjetja pa preko javnega poziva za vavčer.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo na www.spiritslovenia.si/razpis/338

***

SPIRIT Slovenija je nacionalna točka za poslovno odličnost, saj je lani od Urada RS za meroslovje prevzel skrbništvo nad programom promocije in spodbujanja poslovne odličnosti, pa tudi vse strokovne in administrativne naloge, povezane s podeljevanjem Priznanja RS za poslovno odličnost. Omenjeno priznanje ima podlago v Zakonu, sprejetem že leta 1997 in je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Agencija izvaja številne aktivnosti za spoznavanje in uvajanje odličnosti v poslovanje podjetij. Poleg objavljenega javnega poziva, ki zajema pripravo samoocene, licencirana usposabljanja in prijavo na evropsko nagrado za poslovno odličnost, za podjetja pa pripravlja tudi oglede dobrih praks odličnih slovenskih in tujih podjetij ter strokovne dogodke in delavnice na temo poslovne odličnosti. Jeseni 2019 sta se že zaključila dva sklopa brezplačnih delavnic za usposabljanje podjetij za uvajanje poslovne odličnosti, ki se jih je udeležilo 20 podjetij. Več o poslovni odličnosti

Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizacijam pomaga vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja z merjenjem, kako daleč so prišle na poti k odličnosti; pomaga jim razumeti, kje so vrzeli in jim nakaže rešitve. Samoocenjevanje poda  sliko “trenutnega” stanja organizacije, izraženo v prednostih, področjih potrebnih izboljšav in v oceni ter je odlična podlaga za vpeljavo sprememb in odpravljanje pomanjkljivosti. Rezultati pokažejo, katere so prednosti organizacije in katera področja so potrebna izboljšav ter predstavljajo dobro podlago za izdelavo strategije in načrtov nadaljnjih izboljšav. Glavni namen samoocenjevanja je spodbujati inovativnost, ustvarjalnost in nenehne izboljšave za izboljšanje poslovanja organizacij.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj