Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2011 - Občina Litija

Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2011 - Občina Litija

26. 07. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 22.7.2011, Stran: 1761

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb pri delodajalcih na območju Občine Litija (bruto plača, regres, stroški prehrane in stroški prevoza na delo) v delu, ki ga je dolžan kriti delodajalec v letu 2011.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo delodajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo status društva v javnem interesu, status humanitarne organizacije, javnega zavoda ali gospodarske družbe, ki deluje na področju izobraževanja,
  • da imajo sedež na območju Občine Litija,
  • da so bili zaposleni, katerih stroški dela so predmet tega razpisa, izbrani preko programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih subvencionirata Republika Slovenija in Evropska unija, razpisuje pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • da so skozi celo leto organizatorji oziroma izvajalci najmanj 4 različnih programov, ki jih nudijo občanom Občine Litija,
  • da za kritje stroškov zaposlitve brezposelne osebe nimajo dovolj lastnih sredstev.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 25.000 EUR.

Razpisnik: Občina Litija

Rok: Rok za oddajo vlog je 31.8.2011, do 12. ure (osebno v tajništvo Občine Litija) ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 30.8.2011 (datum poštnega žiga).

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na telefonsko številko: (01) 896-34-38, kontaktna oseba je Jerič Marija.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija, Oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti (soba 52) ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si/.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj