Javni razpis za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Javni razpis za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

26. 07. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 22.7.2011, Stran: 1759

Predmet razpisa: Skupni znesek razpisanega posojila znaša:

  • pri Banki Koper d.d. – 563.000,00 EUR,
  • pri A-banki Vipa d.d. – 376.000,00 EUR.

Posojilo in sofinanciranje obresti se odobrijo za naslednje namene:

  • nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
  • nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
  • nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja),
  • za financiranje obratnega kapitala z namenom podpore pripravi oziroma izvajanju gospodarskih poslov.

Pogoji za sodelovanje: Zahtevek za dodelitev posojila lahko vložijo:

  • majhna podjetja in samostojni podjetniki,
  • občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
  • majhna podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Sedež podjetja in kraj investicije morata biti na območju Občine Divača. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in investirajo na območju Občine Divača.

Razpisnik: Občina Divača

Rok: Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se je potrebno oddati v roku 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Komisija bo, vloge obravnavala mesečno do porabe sredstev. Zadnji rok za oddajo vlog je 30.11.2011.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobite na sedežu Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, Sežana ali na A-banki VIPA d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana in na Občini Divača, Kolodvorska 3a, Divača.

Razpisna dokumentacija: Vloge lahko prosilci dvignejo v enoti Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50, Sežana in v enoti Banke Koper agencija Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača ali v enoti A-banka VIPA d.d. – ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011058.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj