Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - Maribor

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - Maribor

26. 07. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 15.7.2011, Stran: 1706

Predmet razpisa: Predmet prodaje so opremljeni pisarniški prostori, in sicer mansardni prostori na naslovu Trubarjeva 11, Maribor, ki sestojijo iz pisarniških prostorov, v skupni izmeri212,34 m2, pomožnih prostorov, v izmeri24,01 m2, hodnika, v izmeri50,57 m2 in kletnih prostorov, v izmeri23,10 m2, stoječi na parc. št. 803/1, 803/3, 803/4 in 803/5, vl. št. 1411, k.o. Maribor – grad.

Izhodiščna cena za nepremičnino skupaj z opremo znaša 455.000,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek, ki ga plača kupec.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za oddajo ponudb je najkasneje do 16. 8. 2011 (dan oddaje ponudbe na pošto) do 10. ure. Varščino za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobite pri Sonji Horvat, Tel: (02) 234-12-50.

Ogled nepremičnine na Trubarjevi 11, Maribor, je mogoč po predhodnem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011057.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj