Kako prejem subvencije oz. državne podpore vpliva na obdavčitev »normirancev«?

Kako prejem subvencije oz. državne podpore vpliva na obdavčitev »normirancev«?

11. 02. 2020

7 1
Koristnost članka
7 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 29. 1. 2020, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller, direktorica Anova, d.o.o.

Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za obračun dohodnine, na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (pogovorni izraz »normiranci«) so nemalokrat v dvomu, kako prejeta subvencija oz. državna podpora vpliva na obdavčitev. V nadaljevanju je povzet primer iz prakse, kjer samostojni podjetnik prejme sredstva za pokritje stroškov iz naslova kadrovske štipendije.

Samostojni podjetnik »normiranec« (v nadaljevanju zavezanec) je sklenil pogodbo o štipendiranju s študentom prvega letnika Fakultete za elektrotehniko. Zavezanec bo študentu izplačeval štipendijo na mesečni ravni, naslednje štiri leta, začenši z mesecem oktobrom 2019. Na javnem razpisu je uspel pridobiti sredstva za delno pokritje stroškov kadrovske štipendije.

 1. Zavezanca zanima ali je potrebno sredstva, ki jih prejme na podlagi javnega razpisa, pripoznati kot prihodke? Kako vplivajo prejeta sredstva na obdavčitev z dohodnino?
 2. Zavezanec je pogodbo o sofinanciranju kadrovske štipendije podpisal v letu 2019, prvi obrok sredstev pa bo izplačan predvidoma v letu 2020. Zavezanca zanima v katero davčno obdobje naj vključi prihodke. Ob podpisu pogodbe v letu 2019 ali v letu 2020, ko dejansko prejme denarna sredstva iz naslova pogodbe o sofinanciranju kadrovske štipendije?

Odgovor k točki a.

V skladu z 2. točko 48. člena ZDoh-2 in 3. točko 12. člena ZDDPO-2 je potrebno prihodke pripoznati v skladu z računovodskimi standardi. Povedano drugače, za pravilno pripoznanje prihodkov mora zavezanec poznati tudi Slovenske računovodske standarde (SRS).

Prejete subvencije oz. državne podpore obravnavata dva standarda, in sicer:

 • SRS 15  - Prihodki in
 • SRS 11 - Časovne razmejitve.

V skladu z 11.35 točko SRS 11 so državne podpore zneski, ki jih dobi zavezanec od države, za točno določen namen. Zavezanec pripozna državno podporo med prihodki le takrat, ko izpolni pogoje zanjo.

Torej zavezanec, ki je na javnem razpisu uspel pridobiti sredstva za pokritje stroškov kadrovske štipendije, prejeta sredstva obravnava kot prihodke. Prejeta sredstva povečujejo davčno osnovo za obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Odgovor k točki b.

V skladu s 15.5 točko SRS 15 je potrebno državne podpore pripoznati med prihodki skladno z nastajanjem stroškov, zaradi katerih so dejansko prejete. To pomeni, da zavezanec pripoznava prihodke iz naslova prejetih sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij sorazmerno s trajanjem pogodbe o štipendiranju, ki jo je sklenil s študentom. Zavezanec, ki je sklenil pogodbo o štipendiranju za obdobje štirih let, bo prejeto državno podporo pripoznal med prihodki sorazmerno v štirih davčnih obdobjih.

Na primer, če zavezanec izpolnjuje pogoje za prejem 1.000 EUR državne podpore in bodo stroški štipendije nastajali v obdobju med 1.10.2019 in 30.9.2023, bodo prihodki povečevali davčno osnovo za obračun dohodnine takole:

 • 62,50 EUR v letu 2019,
 • vsako leto po 250 EUR, v letih 2020, 2021, 2022 in
 • 187,50 EUR v letu 2023.

Sklep

Kljub temu, da je ugotavljanje davčne osnove za obračun dohodnine od dohodkov iz dejavnosti, na podlagi normiranih odhodkov, precej poenostavljeno, je potrebno za pravilno sestavo davčnega obračuna tudi poznavanje računovodskih standardov.

Viri:

 • SRS 15 (2019) - Prihodki (Uradni list RS, št. 57/2018)
 • SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve (Uradni list RS, št. 95/2015)
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 5.11.2019)
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); Uradni list RS, št. 66/2019 z dne 5.11.2019)
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj