Javni razpis P7 2020 - Mikrokrediti

Javni razpis P7 2020 - Mikrokrediti

11. 02. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 7. 2. 2020, Stran: 385

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Upravičeni stroški: Med upravičene stroške se upoštevajo:

  1. a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  2. b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  3. c) stroški materiala in trgovskega blaga,
  4. d) stroški storitev,
  5. e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 17. 2. in 27. 2. 2020.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-67, (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj