Sprememba 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Sprememba 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

11. 02. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 7. 2. 2020, Stran: 374

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP) objavlja spremembo 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

1. V 2. javnem razpisu za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Razpisana sredstva« besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 20.500.000,00 EUR.

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

  • 15.375.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja - 14-20 - EU,
  • 5.125.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja - 14-20 - slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj