Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna v letu 2011

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna v letu 2011

05. 07. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 1.7.2011, Stran: 1603

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna z namenom razvoja podjetništva, spodbujanja nastajanja novih delovnih mest v malem gospodarstvu, zmanjševanja brezposelnosti v Občini Postojna, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne pomoči. Nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na začetku poslovanja.

Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne plače, ki je namenjena zagonu poslovanja in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov in davkov iz plač samozaposlenih oseb na začetku poslovanja. Upoštevana zadnja objava višine minimalne bruto plače (Uradni list RS, št. 3/11 z dne 14. 1. 2011) znaša: 748,10 EUR.

Finančna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu (od 1. 1. 2011 dalje) v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe, podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost.

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev  morajo imeti stalno bivališče, sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih finančnih sredstev znaša 17.954,40 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2011 za ta namen. Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Postojna, najkasneje do 30.11.2011.

Dodatne informacije: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: 728-07-89.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2 vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna: http://www.postojna.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011053.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj