Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2011

Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2011

28. 06. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 48, Datum: 24.6.2011, Stan: 1549

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev, po izteku 12 mesecev oziroma najkasneje do 31. 12. 2012 pa mora prejemnik občini predložiti poročilo, v katerem bo poročal o namenski

porabi sredstev in o uspešnosti realizacije samozaposlitve.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor,
  • registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. septembra 2010 do 31. avgusta 2011,
  • poslovni sedež mora biti na območju Mestne občine Maribor,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 370.406,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do 31.8.2011, do 15. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, Tel: 220-13-86 ali pišete na elektronski naslov: helena.turk@maribor.si z navedbo »razpis za samozaposlitev«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 15, pritličje.

Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/, rubrika »Razpisi in javne objave«.

Več: www.maribor.si/povezava.aspx?pid=6298

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj