Razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo v Mestni občini Maribor za leto 2011

Razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo v Mestni občini Maribor za leto 2011

28. 06. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 48, Datum: 24.6.2011, Stan: 1548

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev podjetjem skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev z visoko ali univerzitetno izobrazbo in ki ima stalno bivališče na območju občine.)

Sofinancirani bosta največ dve zaposlitvi pri istem podjetju. Zaposlitev mora biti realizirana v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2011. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev, po izteku navedenega roka mora prejemnik najkasneje do 31. 12. 2012 občini predložiti poročilo, v katerem bo poročal o namenski porabi sredstev.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so podjetja. Za namene tega razpisa se za podjetje šteje malo in srednje veliko podjetje ter samostojni podjetnik posameznik, ki ima poslovni sedež v Mestni občini Maribor oziroma izven občine, če ima na območju Mestne občine Maribor poslovno enoto in zaposluje za namen opravljanja dejavnosti v tej poslovni enoti.

Zaposleni/a mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi biti prijavljen/a pri Zavodu za zaposlovanje. Imeti mora visoko ali univerzitetno izobrazbo ter stalno prebivališče na območju občine.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 370.406,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Razpis je odprt do 31.8.2011, do 15. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, Tel: 220-13-86 ali pišete na elektronski naslov: helena.turk@maribor.si z navedbo »razpis za prvo zaposlitev«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 15, pritličje.

Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/, rubrika »Razpisi in javne objave«.

Več: www.maribor.si/povezava.aspx?pid=6297

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj