Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Javni razpis za ukrep predelava in trženje

28. 06. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 48, Datum: 24.6.2011, Stan: 1525

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi proizvodi.

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelava in trženje:

  • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
  • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo.
  • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot;

  • gospodarska družba,
  • zadruga,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 5.750.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do15.30 in v petek od 8. do 14.30.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh: http://www.aktrp.gov.si/, http://www.mkgp.gov.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj