Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2020

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2020

28. 01. 2020

Objavljeno: Občina Rogaška Slatina, 16. 1. 2020, www.rogaska-slatina.si

Predmet razpisa: Občina Rogaška Slatina objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2020.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

  • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS-Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,
  • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS-Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo, ima stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest in je bila zaposlitev sklenjena v tekočem koledarskem letu.

Pomoč tako ne sme biti namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoči prav tako ne smejo biti pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za sredstva lahko zaprosijo:

  • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogaška Slatina,
  • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina in so državljani Republike Slovenije.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 34.000 EUR.

Razpisnik:

Rok: Rok za prijavo je odprt od datuma objave razpisa do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2020.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so vam na voljo na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Kontaktna oseba: Valerija Šket, Tel: (03) 81 81 728, e-pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Razpisna dokumentacija: Vloge za prijavo na razpis so na voljo na vložišču ali na spletnih straneh občine Rogaška Slatina na naslovu: www.rogaska-slatina.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj