Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)

Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)

21. 06. 2011

Objavljeno: http://www.sklad-kadri.si/

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Javno povabilo delodajalce spodbuja, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela odpravijo strukturna neskladja in izboljšajo usposobljenost človeških virov in povečajo mobilnost in zaposljivost.

S tem javnim povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in posebna usposabljanje.

Vrednost javnega povabila: Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 2.000.000,00 EUR.

Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Ponudbe lahko ponudniki vložijo od objave javnega povabila do podelitve sredstev oziroma najpozneje do 31.7.2011.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba, pri kateri lahko ponudniki dobijo dodatne informacije, je Terezija Krajcer, Tel: (01) 434 10 95 ali 01 434 15 67. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja, ki jih naslovijo na elektronski naslov: karmen.bailat@sklad-kadri.si ali po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/ najpozneje v 5 delovnih dneh od prejetja pisnega vprašanja.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/.

Več: Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj