Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - kompleks Rimski vrelec v Kotljah

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - kompleks Rimski vrelec v Kotljah

21. 01. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 3, Datum: 17. 1. 2020, Stran: 123

Predmet javnega zbiranja ponudb: Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 374, 375, 376, 377, 379, 407, 419, 420, 421, 425, 430/3, 434/1, 435/1, 436, 437/1, 438/2, 439/3, 442/1 in 491/1, vse k. o. 896 Kotlje, v skupni izmeri 16.811 m2, ki predstavljajo kompleks Rimski vrelec. Nepremičnine se prodajajo v kompletu.

Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča v izmeri 16.811 m2, od tega objekte v izmeri 1.262,00 m2, ki v naravi predstavljajo: hotelski objekt, pomožne objekte, parkirišča in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi vodnjak z izvirom naravne mineralne vode. Občina ne razpolaga z vodno pravico za ta vodni vir.

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja.

Izhodiščna cena, ki je za prodajalca sprejemljiva, znaša 300.000,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka.

Več

Pogoji za sodelovanje: V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Razpisnik: Občina Ravne na Koroškem

Rok: Za pravočasno ponudbo v postopku javnega zbiranja ponudb se šteje ponudba oddana in poslana po pošti najkasneje 20 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ali ponudba oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem v njenem poslovnem času najkasneje 20 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo ponudb oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

Varščino v višini 10 % ponujene cene je potrebno plačati najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o predmetu prodaje in ostalo dokumentacijo (predstavitveni katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo …) za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo preko e-pošte: obcina@ravne.si, ali osebno v okviru delovnega časa v Uradu župana, pri Vlasti Kupljen. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne telefonske najave: (02) 82-16-033 ali na e-naslov: obcina@ravne.si.

Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin bo javno objavljen na spletni strani Občine Ravne na Koroškem in v Uradnem listu RS, pri čemer začne teči rok za oddajo ponudb po objavi v Uradnem listu RS.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj