Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje, Grosuplje

Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje, Grosuplje

07. 01. 2020

Datum: 30. januar 2020, ob 9. uri

Kraj: v Domu obrtnikov Grosuplje

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo.

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.

Opozorili vas bodo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019, hkrati pa vas bodo seznanili z novostmi, ki bodo stopile v veljavo 1. 1. 2020.

Odgovarjali bodo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Seminar je namenjen direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih služb oz. računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem ter vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Program dogodka:

 1. ZGD-1 in SRS
 • Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
 • Poročanje AJPES
 • Objava letnih poročil
 1. Davčni obračun
 • Davčna osnova
 • Davčno priznani/nepriznani prihodki
 • Davčno priznani/nepriznani odhodki
 • Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
 • Amortizacija
 • Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
 • Poslovanje s povezanimi osebami
 • Davčne olajšave
 • Posebnosti pri normirancih
 1. Davčne spremembe

Več

Udeležba je brezplačna za vse člane OOZ Grosuplje, vse samostojne podjetnike ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na območju občine Grosuplje, vse samostojne podjetnike ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje.

Prijava: Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 25. 1. 2020 na OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si.

Dodatne informacije: Janez Bajt, Tel: (01) 786 51 30, e-naslov: ooz.grosuplje@ozs.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj