Spremembe javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

Spremembe javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

07. 06. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 3.6.2011, Stran: 1297

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011 (Ob-1250/11) in njegove dopolnitve v Uradnem listu RS, št. 40/11 z dne 27. 5. 2011 (Ob-3210/11) (v nadaljevanju: javni razpis), v katerega se vključi naslednja sprememba:

V poglavju I. javnega razpisa – »Predmet razpisa« se v točki 3. besedilo – »Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 6.300.000,00 EUR, in sicer je namenjenih:

– 5.300.000,00 EUR podjetniškim projektom (namen B) in

– 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).«

nadomesti s »Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 12.300.000,00 EUR, in sicer je namenjenih:

– 11.300.000,00 EUR podjetniškim projektom (namen B) in

– 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011043.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj