Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice

07. 01. 2020

Objavljeno: Občina Vodice, 3. 1. 2020, www.vodice.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz proračuna Občine Vodice skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice.

V letu 2020 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

  • Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
  • Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.

Namen razpisa:

  • Sredstva za ukrep 1 (Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj) so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije, ki so bile izvedene v letu uveljavljana pomoči – razširitev dejavnosti mora biti izvedena v tekočem letu.
  • Namen ukrepa 2 (Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vodice za leto 2020, znaša 4.000,00 EUR, in sicer za ukrep 1 (spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj) v višini 2.000,00 EUR za ukrep 2 (spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) pa v višini 2.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Vodice

Rok: Rok za oddajo vlog je 9. 10. 2020.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice ali po telefonu: (01) 833 26 12 (Naja Dobrun) ali po e-pošti: obcina@vodice.si.

Razpisna dokumentacija: Vlogi Občine Vodice sta dostopni na spletni strani Občine Vodice: www.vodice.si, možno pa ju je tudi osebno prevzeti v sprejemni pisarni Občine Vodice v času uradnih ur, in sicer z dnem objave na uradni spletni strani Občine Vodice.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj