Javni poziv 78FS-PO19 - Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Javni poziv 78FS-PO19 - Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

07. 01. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 27. 12. 2019, Stran: 2748

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki:

  • nepovratnih sredstev in/ali
  • kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit), dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen razpisa: Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oziroma prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oziroma dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih; zagotovljeno varno parkiranje je pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem, kar so pomembni elementi trajnostne mobilnosti. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih sredstev javnega potniškega prometa - informirati o aktualnem dogajanju in tako spodbuditi uporabo le-teh prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo in tako spodbuditi nagrajevanje takšnih prihodov.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

  • A - mobilnostni načrti
  • B - parkirišča za kolesa in kolesarnice
  • C - električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo
  • D - polnilnice za električna vozila
  • E - polnilnice za vozila na vodik
  • F - prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času
  • G - registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si.

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj