Javna dražba najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem - Maribor

Javna dražba najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem - Maribor

07. 06. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 3.6.2011, Stran: 1317

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je zaseden poslovni prostor v Mariboru, Ulica 10. oktobra 5, v skupni izmeri84,38 m2, ulični:

a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev),

b) ogled poslovnega prostora bo dne 14. 6. 2011, od 9. do 9.30,

c) izklicna mesečna najemnina: 1.094,73 EUR,

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dne 21.6.2011, s pričetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo, do vključno 17. 6. 2011, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine (varščina: 6.568,38 EUR).

Dodatne informacije: Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor, Tel: (02) 220-14-10 ali 220-14-05.

Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.

Več: www.maribor.si/povezava.aspx?pid=6218

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj