II. javni razpis za ukrep 132 – sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane

II. javni razpis za ukrep 132 – sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane

07. 06. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 3.6.2011, Stran: 1297

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za podporo kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v upravičeni shemi kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije za delno pokritje stalnih stroškov, nastalih zaradi vključitve in sodelovanja v upravičenih shemah kakovosti. Podpora ima obliko letnega plačila, kjer vlagatelji na letni ravni uveljavljajo delno pokritje stalnih stroškov. Podpora se upravičencu dodeli za največ pet let.

Upravičene sheme kakovosti so ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost), integrirana pridelava in višja kakovost.

Vlagatelji: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in so vključeni v eno od shem kakovosti Evropske unije ali nacionalno shemo kakovosti.

Do podpore so upravičeni samo proizvajalci kmetijskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: Informacijska točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580 7792, Faks: (01) 478 92 06, od ponedeljka do četrtka od 8. do 14.30 ali na informacijskih točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj