Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

24. 12. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 77, Datum: 20. 12. 2019, Stran: 2671

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19).

  1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev« spremeni skupna višina razpisanih ugodnih posojil, in sicer se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju:

Znesek v EUR

Za leto

Oblika sredstev

Vir sredstev

 

3.000.000,00

2019

Posojilo

Namensko premoženje

Slovenski regionalno razvojni sklad

  1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge« dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer:
  • 7. 2. 2020,
  • 6. 3. 2020.
  1. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj