Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«

Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«

17. 12. 2019

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 76, Datum: 13. 12. 2019, Stran: 2623

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj na tujih trgih v letu 2020.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

 1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
 2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
 3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
 4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
 5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih aktivnosti na tujih trgih, s poudarkom na širitvi nastopa na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turistično sezono 2020/2021.

Podporni cilji javnega razpisa so:

 • krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma na tujih trgih, slovenskih turističnih podjetij,
 • povezovanje promocije turističnih podjetij s ponudbo vodilnih destinacij s ciljem poenotene promocijske komunikacije na tujih trgih pod blagovno znamko I feel Slovenia,
 • osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov in prednostne tuje trge,
 • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,
 • pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone,
 • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Več

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, kot del poslovne strategije podjetij na tujih trgih, s ciljem večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 800.000,00 evrov.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 21. 1. 2020, do 24. ure in 23. 3. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: razpisi@slovenia.info.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred vsakokratnim iztekom roka za oddajo vloge. STO bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Razpisna dokumentacija: Potencialni prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj