Javni poziv delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih štipendij - vključitev v »RŠS za Pomurje 2011/2012«

Javni poziv delodajalcem za sofinanciranje kadrovskih štipendij - vključitev v »RŠS za Pomurje 2011/2012«

31. 05. 2011

(50 % sofinanciranje kadrovskih štipendij)

Objavljeno: http://web.rra-mura.com/

Predmet razpisa: Predmet poziva je izbor delodajalcev v sistem sofinanciranja kadrovskega štipendiranja. Na poziv se lahko prijavijo podjetja s kadrovsko potrebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Pomurja in se zavežejo, da bodo štipendista zaposlili za najmanj enako obdobje, kot ga bodo štipendirali s pomočjo regijske štipendijske sheme.

Zbrane potrebe delodajalcev bodo objavili v razpisu za pridobitev kadrovske štipendije (za dijake oz. študente) tistih poklicev, smeri in stopnje izobrazbe, za katere bodo podjetja izkazala potrebo. Delodajalec po zaključenem javnem razpisu štipendiste izbere sam.

Pogoji za sodelovanje:

  • ima sedež ali poslovno enoto na območju Pomurja,
  • ima potrebo po kadru (poklicni ali tehnični izobraževalni program, do- in/ali podiplomski programi…),
  • mesečno zagotavlja  50 %  sredstev,
  • kadrovskemu štipendistu po končanju izobraževalnega programa zagotovi ustrezna zaposlitev, ki trajala najmanj za obdobje prejemanja kadrovske štipendije,
  • ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti,
  • delodajalec bo izbral kadrovskega štipendista, ki je vpisan v izobraževalni program, ustrezen dejavnosti delodajalca ali programu prestrukturiranja ali pa za nadaljevanje oz. prevzem poslovanja družinskega podjetja ali kmetijskega gospodarstva,
  • sodelovanje s štipenditorjem (RRA Mura) pri izboru dijakov in študentov ter podpis Pogodbe o štipendiranju.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Mura

Rok: Rok za oddajo vlog je 31.8.2011.

Dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Mura, Lendavska ulica 5a, Murska Sobota, Kontaktna oseba: Dunja Velner, Tel: (02) 536 14 61, E-mail: dunja@rra-mura.si.

Razpisna dokumentacija: Vloga na javni poziv je objavljena na spletni strani http://www.rra-mura.si/.

Elektronski dokumenti:

Več: http://web.rra-mura.com/

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj