Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor

31. 05. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 40, Datum: 27.5.2011, Stran: 1256

Predmet razpisa: Predmet prodaje in izklicna cena:

1. poslovni prostor na Cafovi ulici 6, izklicna vrednost je 39.500,00 €.

2. poslovni prostor na Gorkega ulici 27, izklicna vrednost je 14.000,00 €.

3. poslovni prostor na Koroški cesti 21, izklicna vrednost je 54.595,80 €.

4. poslovni prostor na Panonski ulici 47, izklicna vrednost je 140.860,30 €.

5. poslovni prostor na Partizanski cesti 18, izklicna vrednost je 39.101,40 €.

6. poslovni prostor na Ruški cesti 7, izklicna vrednost je 15.906,90 €.

7. poslovni prostor/objekt na Tkalskem prehodu 4, izklicna vrednost je 2.005.020,00 €.

8. poslovni prostor na Ulici Staneta Severja 9 b, izklicna vrednost je 58.042,25 €.

9. garaža na dvorišču Kamniške ulice 12, izklicna vrednost je 5.380,00 €.

Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Mestna občina Maribor

Rok: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba – soba generala Rudolfa Maistra 215/II), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 14.6.2011, ob 10. uri.

Dražitelji morajo do vključno 10.6.2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije o pogojih ponovne javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefonski številki: (02) 220-14-06. Ogledi nepremičnin bo mogoči dne, 7.6.2011.

Besedilo ponovne javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/ rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi.

Več: www.maribor.si/povezava.aspx?pid=6201

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj