Furs poziva k prijavi za DDV ob oglaševanju prek Airbnb ali Bookinga

Furs poziva k prijavi za DDV ob oglaševanju prek Airbnb ali Bookinga

10. 12. 2019

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: STA, 9. 12. 2019, www.sta.si

Zavezanci, ki oddajajo stanovanja v turistični najem, se čedalje pogosteje registrirajo za oddajanje dejavnosti, so zadovoljni v Finančni upravi RS (Furs). Opozarjajo pa, da se morajo tisti, ki svojo dejavnost oglašujejo na tujih platformah, kot sta Airbnb ali Booking, identificirati za namene DDV. Furs bo nadzor poostril v začetku leta 2020.

Številni zavezanci, ki oglašujejo dejavnost oddajanja stanovanj v turistični najem (npr. prek portalov, kot sta Airbnb ali Booking), kot prejemniki od teh storitev ne obračunavajo davka na dodano vrednost (DDV), se niso identificirali za namene DDV, posledično pa ne oddajajo mesečnih obračunov DDV.

Furs poziva, naj tisti, ki tovrstne davčne obveznosti še niso izpolnili, to storijo čim prej, saj se bodo lahko v tem primeru izognili globam. Ti zavezanci morajo s Finančno upravo RS poslovati samo prek elektronskega sistema eDavki, kar tudi pomeni, da jim bodo dokumenti ali obvestila vročeni le prek elektronskega sistema eDavki.

Kdor oddaja sobe prek posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja na spletnih straneh, ki imajo sedež izven Slovenije, mora kot prejemnik storitev posredovanja oziroma nudenja oglasnega prostora od prejete storitve plačati 22-odstotni DDV v Sloveniji. Zato se mora zaradi prejema teh storitev predhodno identificirati za namene DDV - tudi če ni identificiran za namene DDV, ker je obseg njegovega opravljenega prometa pod limitom za obvezno identifikacijo za namene DDV 50.000 evrov.

Kdor je identificiran za namene DDV samo kot prejemnik teh storitev, mora mesečno predlagati obračune DDV v elektronski obliki (prek sistema eDavki) in nima pravice do odbitka DDV. Morebitne napake iz preteklih obdobij lahko sam popravi tako, da jih vključi v prvi (tekoči) obračun DDV. Obračun DDV mora predložiti tudi, če v določenem mesecu ne prejme storitve, od katere mora obračunati DDV (v tem primeru odda prazen obračun). V primeru take identifikacije za namene DDV za ostale dobave, ki jih opravi v Sloveniji, ne obračuna DDV, dokler ne preseže limita 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.

Če preseže ta limit, se mora identificirati za namene DDV in obračunati DDV tudi od vseh obdavčenih dobav, ki jih opravi na ozemlju Slovenije. Takrat tudi pridobi pravico do odbitka DDV. Lahko pa se identificira za namene DDV, preden preseže ta limit, če se tako sam odloči. V tem primeru mora biti v sistemu DDV najmanj 60 mesecev.

Ne glede na to, kako je najemodajalec identificiran za namene DDV, mora gostu izdati račun in ga v primeru gotovinskega poslovanja davčno potrditi. To je potrebno tudi, če je gost storitev plačal s kartico ali če je plačal ponudniku oglaševanja, od katerega je najemodajalec posredno prejel plačilo na transakcijski račun.

Davčni zavezanci, ki "pozabijo" oddati mesečni obračun DDV, dobijo v osebni predal na eDavkih elektronsko vročeno opozorilo. Če se na opozorilo ne odzovejo, sledi globa, ki znaša od 2000 evrov naprej.

V Finančni upravi RS ugotavljajo, da mnogi žal niso pozorni na obvestila, ki jih prejmejo na takšen način. Zato ponovno opozarjajo zavezance, da naj za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta prek portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, saj zavezanec v teh primerih ne more sam prevzeti dokumenta. Elektronski naslov je potrebno sporočiti prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj