Javni razpis - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Javni razpis - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

10. 12. 2019

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 6. 12. 2019, stran: 2497

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije,
  • b) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
  • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Dodatne informacije: Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje do 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno navesti: Vprašanje za Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje 2 delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oziroma iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oziroma preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj