Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

24. 05. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 37, Datum: 20.5.2011, Stran: 1199

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

a) Trubarjeva ulica 1, v izmeri velikosti19,32 m2, z namembnostjo skladišča. Izklicna cena mesečne najemnine je 125,58 EUR oziroma 6,5 EUR/m2.

b) Gregorčičeva ulica 38, v izmeri28,92 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 202,44 EUR oziroma 7 EUR/m2.

c) Muzčeva ulica 8, v izmeri30,48 m2, z namembnostjo frizerskega salona. Izklicna cena mesečne najemnine je 228,60 EUR oziroma 7,5 EUR/m2.

d) Ljubljanska ulica 43, v izmeri20,90 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti.. Izklicna cena mesečne najemnine je 135,85 EUR oziroma 6,5 EUR/m2.

e) Ljubljanska ulica 2, v izmeri43,25 m2, z namembnostjo pekarne. Izklicna cena mesečne najemnine je 324,37 EUR oziroma 7,5 EUR/m2.

f) Ljubljanska ulica 20, v izmeri37,36 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 280,20 EUR oziroma 7,5 EUR/m2.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za dobo 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo prijav je 6.6.2011.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Slavica Kovačević, Tel: (05) 662-68-20.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: http://www.izola.si/. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali v prostorih koncesionarja Stavbenik servisne storitve d.o.o., Postojnska ulica 5, Izola.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj