Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letu 2011 in 2012

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letu 2011 in 2012

24. 05. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 37, Datum: 20.5.2011, Stran: 1161

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Upravičeni stroški so:

  • nakup zemljišč,
  • gradnja in nakup objektov,
  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki bodo izvajala projekt začetne investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2011 in 2012 znaša 5.050.000 evrov.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rok: Rok za oddajo vlog je 30.6.2011, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila pri Razvojnem centru Novo mesto, Ljubljanska 26, Novo mesto, e-pošta: razvojni.center.nm@siol.net, ali na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj