Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica

24. 05. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 37, Datum: 20.5.2011, Stran: 1169

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 920.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini od 50% do 80% skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 736.000,00 EUR.

Garancije so, za leto 2011, delno zavarovane s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada ob podpori Ministrstva za gospodarstvo.

Upravičeni stroški investicije:

  • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
  • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
  • Med upravičene stroške ne spada nakup cestnoprevoznih sredstev.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo:

  • člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (izpolnjena vloga za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine v znesku 110,00 EUR);
  • gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mikro-, mala in srednje velika podjetja;
  • tisti, ki imajo sedež podjetja in lokacijo naložbe na območju občine, ki je sofinancirala ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Sežana).

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper, Garancijska shema

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz obrazca: Vloga za posojilo in garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih in kjer dobijo tudi dodatne informacije:

  • na spletnih straneh: http://www.rrc-kp.si/, pod rubriko Garancijska shema;
  • Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper, Tel: (05) 66-37-582, Kontaktna oseba: Irena Cergol;
  • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Tel: (05) 73-44-362, Kontaktna oseba: Vlasta Sluban, ali na http://www.ora.si/;
  • Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Tel: (05) 71-41-361, Kontaktna oseba: Tina Kocjan.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011037.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj