Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih

24. 05. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 37, Datum: 20.5.2011, Stran: 1165

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na obmejnih problemskih območjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest in pospeševanje podjetništva in razvoja ter s tem ohranitve poseljenosti na obmejnih problemskih območjih.

Cilj javnega razpisa je:

  • spodbujanje podjetij k začetnim investicijam, ki prinašajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
  • spodbujanje zaposlovanja in
  • dvig konkurenčnosti na obmejnih problemskih območjih.

Upravičena območja izvajanja investicij so v 9 regijah (Goriška, Gorenjska, JV Slovenija, Koroška, Notranjsko kraška, Obalno kraška, Podravje, Posavje in Savinjska) in v 56 občinah – več o tem si lahko preberete tukaj.

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji na javni razpis so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, ki so bila registrirana do vključno 31.3.2011 in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in bodo izvajali začetno investicijo na obmejnih problemskih območjih, to so:

  • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah in
  • zadruge po Zakonu o zadrugah.

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev za leti2011 in 2012 znaša 14.658.200 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Rok za oddajo vlog je 30.6.2011, do 14. ure.

Dodatne informacije: Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53, vsak delavnik, od 8. do 14. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/. Prijavni obrazec je izdelan v obliki elektronskega obrazca.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj