Osebni stečaj

Osebni stečaj

17. 05. 2011

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: TFL Glasnik, Št. 11, Datum: 22.3.2011, http://www.tax-fin-lex.si/

Osebni stečaj je izvedba stečajnega postopka nad dolžnikom, ki je fizična oseba. Za stečaj podjetnika ali zasebnika velja enaka ureditev kot za fizično osebo, kar pomeni, daje še vedno naprej zavezan za dolgove, ki v okviru stečaja niso bili poplačani. Možen je tudi odpust obveznosti. To je poseben postopek, ki se izvede znotraj postopka osebnega stečaja.

Namen osebnega stečaja je izenačitev položajev različnih upnikov, tako da bi dobili plačilo svojih navadnih terjatev hkrati in v enakih deležih, ter tudi sanacija nastalega dolžnikovega položaja. Osebni stečaj vodi Sodišče v Republiki Sloveniji zoper:

  • fizično osebo, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • porabnika, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji prejema plačo ali druge stalne prejemke, ali če je njegovo premoženje v Republiki Sloveniji;
  • proti podjetniku ali zasebniku, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če ima sedež v Republiki Sloveniji.

Postopek osebnega stečaja se tako lahko vodi nad premoženjem vsake fizične osebe, ne glede na to, ali je le-ta poslovno sposobna. Kar pomeni, da se lahko osebni stečaj vodi tudi nad mladoletnimi osebami.

Za stečaj podjetnika ali zasebnika velja enaka ureditev kot za fizično osebo, kar pomeni, da je še vedno naprej zavezan za dolgove, ki v okviru stečaja niso bili poplačani. Pod pogojem, da ni v okviru stečajnega postopka izveden postopek odpusta obveznosti, bo podjetnik po zaključenem stečajnem postopku še naprej odgovarjal za dolgove, saj neplačane terjatve po poplačilu iz razdelitvene mase ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj