Prednosti uvedbe elektronskega bolniškega lista za (eBOL) za paciente in delodajalce

Prednosti uvedbe elektronskega bolniškega lista za (eBOL) za paciente in delodajalce

26. 11. 2019

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: spot.gov.si, zzzs.si

Zagotovo ste v zadnjih dneh že slišali za pomembno novost, ki bo vplivala na vse zaposlene in delodajalce. Z novim letom se namreč uvaja elektronski bolniški list oz. eBOL.

Če nas v posteljo položi prehlad, druga bolezen, poškodba ali, če doma skrbimo za naše najmlajše, najbližje, se moramo po zaključku bolniškega staleža ponovno oglasiti pri svojem zdravniku oz. pediatru. Zdravnik nam izda Potrdilo o upravičeni odsotnosti od dela, trenutno še v papirni obliki. Potrdilo smo do sedaj nosili svojim delodajalcem in z njim dokazali upravičeno odsotnost od dela.

Letno je izdanih okrog 1,5 milijona bolniških listov.

Kako bo po novem?

Bolniški list za delodajalca predstavlja podlago za pravilen obračun plače. Papirnega bolniškega lista nam po novem ne bo treba več nositi v naše kadrovske službe. V začetku novega leta bo do eBOL že mogoče dostopati preko portala SPOT (eVEM).

S 1. 2. 2020 bolniških listov zdravniki ne bodo več tiskali (razen v izjemnih primerih).

Delodajalci bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020 dostopajo le še preko portala SPOT (eVEM), za katerega skrbimo na našem ministrstvu.

Podjetje s 100 zaposlenimi ima povprečno 15 BOL-ov na mesec.

Rešitev razvijajo skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V projekt pa so vključeni še vsi izvajalci zdravstvenih storitev, osebni zdravniki, FURS in NIJZ.

Prednosti uvedbe eBOL za paciente:

  • Zdravnik bo lahko eBOL izdal za stalež do 5 koledarskih dni vnaprej.
  • Če zdravnik oceni, da za izdajo eBOL ni potreben pregled pacienta, ga lahko izda v njegovi odsotnosti in tako pacientu ob koncu staleža ni potrebno v ambulanto.

Prednosti uvedbe eBOL za delodajalce:

  • Delodajalcu ne bo treba pozivati zaposlenih za pravočasno dostavo bolniških listov,
  • Odpravljen bo ročni vnos podatkov iz bolniških listov za potrebe obračuna plač in za vlaganja zahtevkov za nadomestila plač pri ZZZS.
  • K zahtevku za refundacijo plače na ZZZS, ne bo treba prilagati skeniranih bolniških listov.

Kako bomo zaposleni (zavarovanci) dostopali do eBOL?

eBOL je v osnovi namenjen delodajalcu in podlaga za obračun plače. Zavarovanci oz. zaposleni bomo do eBOL-ov lahko dostopali na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe: https://moj.zzzs.si. Ker gre za občutljive podatke za dostop potrebujete digitalno potrdilo. Zavarovanec bo lahko preveril, ali mu je zdravnik izdal eBOL, ali je na eBOL navedeno pravilno obdobje staleža, pravilen razlog zadržanosti, ali je preklical napačen eBOL. Zavarovanec bo lahko prenesel eBOL na svoj računalnik - npr. za potrebe uveljavljanja nadomestila pri nezgodnem zavarovanju.

Za informiranje in obveščanje spremljajte spot.gov.si ali zzzs.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj