Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

26. 11. 2019

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 22. 11. 2019, Stran: 2387

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19).

1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3 javnega razpisa dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:

  1. rok do 19. 7. 2019,
  2. rok do 30. 8. 2019,
  3. rok do 15. 10. 2019,
  4. rok do 29. 11. 2019,
  5. rok do 10. 1. 2020,
  6. rok do 14. 2. 2020.

 2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj