Za projekte sodelovanja na področju gozdarstva 2,14 milijona evrov

Za projekte sodelovanja na področju gozdarstva 2,14 milijona evrov

19. 11. 2019

Vir in informacije: STA, 8. 11. 2019, www.sta.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 8. novembra 2019 objavilo dva javna razpisa za projekte sodelovanja na področju gozdarstva. Razpisa sta skupaj vredna 2,14 milijona evrov, ministrstvo pa z njima daje "močno spodbudo krepitvi sodelovanja znotraj gozdarskega sektorja ter med gozdarstvom in drugimi sektorji".

Potencial ukrepa sodelovanje je namreč v spodbujanju mnogovrstnega sodelovanja na najrazličnejših področjih ter v povezovanju, ki je nujno potrebno za hitrejši razvoj gozdarstva in tudi širšega podeželja.

Ključno pri tem je, da bodo projekti stremeli k jasnemu in praktičnemu rezultatu, ki bo sodelujočim kmetijam in ostalim akterjem prinesel konkretne rešitve v smeri razvoja novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij z namenom doseganja večje produktivnosti in obenem trajnosti na področju gozdarstva.

Pripomogli naj bi tudi k zmanjševanju negativnih vplivov gozdarstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti ter blažitve oz. prilagajanja na podnebne spremembe. Cilji so torej jasni, poti do teh ciljev pa stvar odločitev članov partnerstva. V središču vsega mora biti kmetija oz. kmetijsko gospodarstvo.

Prvi razpis sodi v podukrep razvoja novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP (evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu) s ciljem razvoja novih oz. izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij izključno na področju gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.

Za ta namen je razpisanih 1,55 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 150.000 evrov za pilotne projekte in 1,4 milijona evrov za projekte EIP.

Drugi razpis sodi v podukrep okolja in podnebnih sprememb in je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti ali zmanjšanju ali blažitvi oz. prilagajanju na podnebne spremembe v gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta.

Za ta namen je razpisanih 590.000 evrov nepovratnih sredstev, od tega 90.000 evrov za pilotne projekte in pol milijona evrov za projekte EIP.

Upravičenci lahko vlogo na oba javna razpisa v elektronski sistem vložijo od 2. decembra do 28. februarja prihodnje leto.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj