Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin - Ljubljana

03. 05. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 29.4.2011, Stran: 1047

Predmet razpisa: Predmet prodaje je 6 poslovnih prostorov – lokalov, lociranih v 4. etaži (pritličju), objekta na naslovu, Šmartinska 58, Ljubljana, v katastrski občini Zelena Jama. Lokali so izdelani do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni kupec pa si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za ogrevanje vseh lokalov je predvidena kompaktna toplotna postaja, ki je locirana v toplotni postaji TP 2 v 3. etaži objekta A3. Za vsak lokal je predviden priključek hladne vode. Topla sanitarna voda za potrebe lokala se pripravlja individualno v vsakem lokalu. Predviden je tudi priključek elektrike ter telefonska instalacija do lokala.

Več o poslovnih prostorov najdete tukaj.

Razpisnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 13.5.2011, do 10. ure.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma najemom in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, kontaktni osebi: Aleš Tomažin, Tel: 306-15-86, E-mail: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak, Tel: 306-15-46, E-mail: karmen.pintar@ljubljana.si.

Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo tega javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana: http://www.jssmol.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011032.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj