Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora - Slovenj Gradec

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora - Slovenj Gradec

22. 04. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 22.4.2011, Stran: 971

Predmet razpisa: Predmet najema:

a. Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi Cankarjeva ul. 21, Slovenj Gradec, v velikosti25,90 m2, izhodiščna mesečna najemnina april 2011 znaša 168,35 EUR (6,50 EUR/m2), predvidena dejavnost: trgovina, biro, storitve, posredništvo, zavarovalništvo. Poslovni prostor se bo oddal v najem s 1. 6. 2011 za obdobje 4 let in se lahko po poteku najemnega razmerja izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

b. Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi, Glavni trg 4, Slovenj Gradec, v velikosti89,86 m2, iIzhodiščna mesečna najemnina april 2011 znaša 673,95 EUR (7,50 EUR/m2), predvidena dejavnost: trgovina. Poslovni prostor se bo oddal v najem za obdobje 4 let in se lahko po poteku najemnega razmerja izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Poslovni prostor bo oddan v najem po končani obnovi, predvidoma v roku treh mesecev po sklenitvi najemne pogodbe.

c. Predmet oddaje v najem sta poslovna prostora v poslovni stavbi Meškova ul. 2, 2380 Slovenj Gradec, in sicer v I. nadstropju, v velikosti19,39 m2, izhodiščna mesečna najemnina april 2011 znaša 135,73 EUR (7,00 EUR/m2), predvidena dejavnost: biro, posredništvo ter mansarda, v velikosti40,36 m2, izhodiščna mesečna najemnina april 2011znaša 269,60 EUR (6,68 EUR/m2), predvidena dejavnost: biro, posredništvo.

Poslovna prostora se bosta oddala v najem za obdobje 4 let in se lahko po poteku najemnega razmerja izjemoma podaljšajo, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za oddajo ponudb je 11.5.2011, do 9. ure.

Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Mestna občina Slovenj Gradec, Kontaktna oseba: Edita Dolinšek, Tel: (02) 881-21-47.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011030.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj