Katere spremembe DDV nas čakajo v letu 2020?

Katere spremembe DDV nas čakajo v letu 2020?

19. 11. 2019

22 3
Koristnost članka
22 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 13. 11. 2019, www.findinfo.si, Avtor: Natalija Kunstek, davčna svetovalka 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2019, je bil v Uradnem listu RS objavljen 4. 10. 2019. Razen nekaj redakcijskih popravkov, ki se že uporabljajo, se spremembe, ki jih uvaja novela ZDDV-1K začnejo uporabljati 1. 1. 2020. V nadaljevanju so na kratko povzete ključne novosti.

Spremembe v zvezi z zahtevami glede veljavnosti ID za DDV pri čezmejnem poslovanju z družbami iz drugih držav članic EU

Z novelo ZDDV-1K se nekoliko spreminjajo pogoji v zvezi z uporabo oprostitve po 46. členu ZDDV-1, in sicer oprostitve pri dobavah blaga v drugo državo članico. Novela določa, da lahko dobavitelj aplicira predmetno oprostitev, v kolikor blago odpelje ali odpošlje v drugo državo članico dobavitelj blaga, prejemnik blaga ali druga oseba za račun enega od njiju, pri tem pa dobavitelj prejme ID za DDV prejemnika blaga iz druge države članice, ki ni država odpošiljanja in dobavitelj blaga takšno dobavo ustrezno poroča v RP-O.

Spremembe v zvezi z zahtevami za uveljavljanje poenostavitve za vzpostavitev zaloge pri kupcu

Za dobavo blaga opravljeno za plačilo se ne šteje prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, če se prenos opravi v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic. To pomeni, da je takšna dobava predmet DDV šele takrat, ko je blago dejansko dobavljeno kupcu.

Sledenje pa velja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • davčni zavezanec ali druga oseba za njegov račun odpošlje ali odpelje blago iz Slovenije v drugo državo članico z namenom, da to blago tam pozneje dobavi drugemu davčnemu zavezancu, na katerega v skladu s pogodbo med davčnima zavezancema preide pravica do razpolaganja z blagom kot lastnika,
  • dobavitelj blaga nima niti sedeža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote v državi članici, v katero je blago odposlano ali odpeljano,
  • prejemnik blaga je identificiran za DDV v državi članici, v katero je blago odposlano ali odpeljano, njegova identiteta in identifikacijska številka za DDV, ki mu jo je dodelila ta država članica, pa sta v trenutku, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga, znani davčnemu zavezancu – dobavitelju blaga, in
  • dobavitelj blaga prenos blaga iz Slovenije v drugo državo članico evidentira v posebni evidenci, identiteto prejemnika blaga in njegovo identifikacijsko številko za DDV, ki mu jo je dodelila država članica, v katero se blago odpošilja ali prevaža, pa navede v rekapitulacijskem poročilu.

Spremembe v zvezi z zaporednimi dobavami

Skladno s predmetno novelo se pri verižnih dobavah lažje določi, kateri se pripiše prevoz.

V primeru, ko se blago dobavlja zaporedno in je to blago iz Slovenije odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, neposredno od prvega dobavitelja do zadnje stranke v verigi, se odpošiljanje ali prevoz za namene uveljavljanja oprostitve plačila DDV zaradi dobave v drugo državo članico pripiše samo dobavi, ki se opravi vmesnemu dobavitelju.

Odpošiljanje ali prevoz pa se pripiše dobavi blaga, ki jo opravi vmesni dobavitelj, če je vmesni dobavitelj svojemu dobavitelju sporočil identifikacijsko številko za DDV, ki mu jo je izdala Slovenija.

Vmesni dobavitelj v tem primeru pomeni dobavitelja v verigi, ki ni prvi dobavitelj in ki odpošilja ali prevaža blago oziroma za račun, katerega se blago odpošilja ali prevaža.

Spremembe v zvezi s kazenskimi določbami

Novela ZDDV-1K uvaja prenovljene kazenske določbe. Namen prenovljenih kazenskih določb je uskladitev kazenskih določb med kazenskimi določbami ZDDV-1 in drugih davčnih predpisov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj