Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT (Hrastnik, Radeče in Trbovlje)

Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT (Hrastnik, Radeče in Trbovlje)

12. 11. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Regionalna razvojna agencija Zasavje, 5. 11. 2019, www.rra-zasavje.si

Predmet javnega poziva je vključitev dvajsetih udeležencev in sicer dve skupini po deset brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 (v nadaljevanju Program). Program se bo predvidoma izvajal za eno skupino 10 udeležencev v Radečah (RRA Posavje) in za drugo skupino 10 udeležencev v Trbovljah (RRA Zasavje).

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik, Trbovlje ali Radeče,
  2. so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  3. prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti (zadnjih 5 let od dneve objave javnega razpisa) ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  4. prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti (gospodarske obveznosti) do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje ali Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku januarja 2020.

Rok za oddajo zahtevane dokumentacije je 6. 12. 2019.

Predstavitev javnega poziva PVSP HRT 2020 (1. skupina) bo potekala na lokaciji BIRO ZA, PE RRA ZASAVJE, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje, v sredo, 20. 11. 2019 in sredo, 27. 11. 2019, pričetek ob 10.00 uri.

Več o javnem pozivu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj