Pristop malih in srednjih podjetij k promociji zdravja med zaposlenimi

Pristop malih in srednjih podjetij k promociji zdravja med zaposlenimi

12. 11. 2019

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPOT svetovanje Obalno-kraška regija, Avtor: Dolores Kovšca

Mikro, mala in srednja podjetja (MSP) morajo kot delodajalec, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), načrtovati in izvajati promocijo zdravja med svojimi zaposlenimi.

Kljub zakonski podlagi, ki v 6. in 32. členom Zakona določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, se MSP še vedno premalo zavedajo, kako pomembna je promocija zdravja na delovnem mestu.

Smo v času, ko delovne sile primanjkuje. Delavcev je vedno manj, v določenih poklicih je stanje že nekaj časa alarmantno. Raziskave kažejo, da se vsako leto 10 tisoč ljudi več upokoji kot prvič vstopi na trg dela. Zaposleni pa so največje bogastvo podjetja. Če želi podjetje na trgu preživeti, potrebuje človeške vire, katerih pa že primanjkuje predvsem zaradi staranja prebivalstva, zato je nujno, da podjetje vlaga v zdravje že zaposlenih delavcev.

Ena ključnih stvari je zdravje delavcev, saj le zdrav delavec bo lahko produktiven, uspešen, zadovoljen in zavzet za delo.

Skrb za zdravje zaposlenih mora biti prioritetna naloga slehernega podjetja. Podjetje izdatkov za varnost in zdravje pri delu ne sme razumeti kot strošek, ampak kot investicijo v ljudi, ki se večkratno povrne. Nenazadnje podjetje, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje tudi lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Pozitivni vidiki uvajanja promocije zdravja v podjetjih se kažejo v:

  • Zmanjševanju možnosti obolenj zaposlenih,
  • Večji pripadnosti podjetju, s strani zaposlenih, saj posameznik v urejenem in spodbudnem delovnem okolju ohranja in krepi svoje zdravje, dosega boljše delovne rezultate, laže napreduje, svoje delo laže osmisli in se skozi njega razvija,
  • Sproščenem in stimulativnem delovnem okolje za zaposlene,
  • Spodbujanju osebnega razvoja zaposlenih,
  • Varnem delovnem okolju,
  • Večji delovni produktivnosti ter večjem zadovoljstvu z delom in delovnim mestom,
  • Zmanjšani odsotnosti z dela,
  • Zdrav in zadovoljen delavec se laže spopada z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.), in ohranja dobro zdravje tudi v tretjem življenjskem obdobju,
  • Dolgoročno lahko pričakujemo, da se podaljša tudi čas delovno aktivnega življenja, kar je ob nujnem podaljševanju delovne dobe izrednega pomena.

MSP imajo možnost v okviru projektu STAR-VITAL (www.star-vital.si/domov) brezplačno izdelati ukrepe in aktivnosti s katerimi bodo prispevale k promociji zdravja med zaposlenimi.

Svetovalci na projektu podjetjem brezplačno pomagajo pri vzpostavitvi, prilagoditvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene (45+). Projektne aktivnosti so oblikovane tako, da omogočajo individualiziran pristop k uvajanju ukrepov in k identifikaciji ter prebujanju interesov tako zaposlenih kot vodstvenih struktur.

Zato torej apeliramo na delodajalce, da se poslužijo brezplačnih storitev, ki so jim na voljo za promocijo zdravja in na ta način poskrbijo za zdravje zaposlenih na delovnem mestu, kar se jim bo zagotovo obrestovalo v prihodnjih letih delovanja.

Viri:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj