Javni razpis o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Križevci za leto 2019

Javni razpis o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Križevci za leto 2019

12. 11. 2019

Objavljeno: Občina Križevci, 4. 11. 2019, www.obcina-krizevci.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Križevci, na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Križevci (Uradni list RS, št. 35/2013, v nadaljevanju Pravilnik), ki jih podeljuje Občina Križevci iz sredstev proračuna  za leto 2018.

Nepovratna sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

  • UKREP 1 - Pomoč pri samozaposlovanju,
  • UKREP 2 - Pomoč pri sofinanciranju materialnih investicij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000,00 EUR.
Razpisnik: Občina Križevci

Rok: Rok za oddajo vloge 27. 11. 2019, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti na telefonski številki: (02) 584 40 40.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija po ukrepih je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Križevci: www.obcina-krizevci.si ali vsak delavnik na sedežu Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, Križevci pri Ljutomeru (tajništvo občine).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj