Javna ponudba za oddajo gostinskega prostora v najem - Velenje

Javna ponudba za oddajo gostinskega prostora v najem - Velenje

19. 04. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 15.4.2011, Stran: 913

Predmet razpisa: Predmet najema je gostinski lokal s teraso v objektu Pokritega bazena Velenje, Kopališka 2, Velenje, v izmeri125,4 m2, ki je delno opremljen za opravljanje gostinske dejavnosti z osnovno opremo. Gostinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo v poletnem času površine450 m2.

Gostinski lokal se oddaja za dobo dveh let, z možnostjo podaljšanja. Sprejemljiva dejavnost je gostinska dejavnost: točenje pijač in strežba hrane. V zimskem času je možna strežba samo pripravljene hrane – prigrizkov, v poletnem času pa tudi priprava hrane na zunanjem točilnem pultu, npr.: žar …

Izhodiščna najemnina znaša 600,00 EUR/mesečno (brez DDV, ki bremeni najemnika).

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije.

Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti.

Razpisnik: Rdeča dvorana ŠRZ

Rok: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 3.5.2011, do 12. ure.

Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini – 600,00 EUR.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Rdeči dvorani Velenje pri direktorju Marjanu Klepcu, med 18. in 22. 4. 2011, med 8. in 10. uro na telefonski številki: (03) 898-74-00 ali e-mailu: info@srz-rdeca-dvorana.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011028.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj