Javna dražba poslovnega prostora - Tržič

Javna dražba poslovnega prostora - Tržič

19. 04. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 15.4.2011, Stran: 905

Predmet razpisa: Predmet prodaje je prazen poslovni prostor, v izmeri111,59 m², v 1. etaži – kleti in v 2. etaži – pritličju, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, v izmeri575,00 m², k.o. Tržič, na naslovu: Ravne 9, Tržič.

Izklicna cena je 61.470,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU.

Razpisnik: Občina Tržič

Javna dražba: Javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v torek dne 17.5.2011, s pričetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene.

Dodatne informacije: Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri Mateju Nagliču, Tel: (04) 597-15-31.

Besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič: http://www.trzic.si/.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011028.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj