ABC obveznega pobota

ABC obveznega pobota

12. 04. 2011

Vir in informacije: Žurnal24, 6.4.2011, http://www.zurnal24.si/, Avtor: Tjaša Pureber

Če dolžniki ne prijavijo svojih obveznosti, jih lahko doleti globa do 10 tisoč evrov, opozarjajo na Ajpesu.

Podjetniki, ki dolgujejo denar, se morajo 15. aprila udeležiti prvega obveznega pobota. Ajpes bo pobot sicer izvajal vsak mesec.

Kdo se mora prijaviti. V obveznem pobotu bodo morali sodelovati vsi poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije, torej podjetniki, samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo dejavnost, in javni organi. Tudi tisti, ki imajo neporavnane obveznosti še izpred 16. marca, ko je začel veljati zakon, ki uvaja obvezen pobot.

Kako se prijaviti. Dolžniki se morajo na prvi krog pobota prijaviti prek Ajpesove spletne strani najpozneje do 15. aprila do 13. ure. Prijavo vnesejo v elektronski obrazec ali pa v posebno tabelo na Ajpesovi spletni strani neposredno prenesejo podatke iz svojega informacijskega sistema. Zadnje priporočajo predvsem tistim, ki imajo več neporavnanih obveznosti. S pooblastilom dolžnika lahko prijavo vloži tudi zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, na primer davčni svetovalec ali računovodja.

Kaj navesti v vlogi. Do julijskega kroga pobota morajo dolžniki navesti le skupni znesek dolga za posameznega upnika in njegovo davčno številko. Od julija pa bo treba poleg upnikove davčne številke navesti tudi datum in številko posameznega računa, datum nastanka zamude pri plačilu, znesek neporavnane obveznosti po posameznem računu in zaporedno številko prijave.

Katere terjatve prijaviti. V prvi pobot morajo dolžniki prijaviti vse zapadle obveznosti za nazaj. Iz tega so izvzete tiste, v zvezi s katerimi poteka spor na sodišču ali izvršilni postopek, in tiste, katerih plačilo je zavarovano, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic. V naslednje pobote pa bodo prijavljali le tiste obveznosti, za katere bo nastala zamuda pri plačilu do naslednjega kroga pobota, ki ga bo izvedel Ajpes.

Popravni izpit. Če želijo dolžniki preklicati prijavljene obveznosti, lahko to vsak mesec storijo do zaključka sprejemanja prijav v posamezni krog pobota. Po preklicu prijave lahko obveznosti izbrišejo ali dodajo nove ter se znova prijavijo.

Za pobot tisočinko. Dolžnik, ki mu bo v pobotu uspelo poravnati vsaj del prijavljenih obveznosti, bo moral plačati nadomestilo stroškov v višini enega promila oziroma ene tisočinke vrednosti pobotnega zneska. Najmanjši znesek nadomestila je štiri evre. Za tiste, ki jim ne uspe poravnati vsaj dela obveznosti, je pobot brezplačen.

Objava rezultatov. Ko bo Ajpes pobot zaključil, bo na svoji spletni strani objavil rezultate. Poročilo bodo dolžniki lahko prevzeli prek aplikacije ePobot.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj