Subvencij za samozaposlitev ni le začasno, v prihodnje bodo

Subvencij za samozaposlitev ni le začasno, v prihodnje bodo

05. 04. 2011

Vir in informacije: Finance, 5.4.2011, http://www.finance.si/, Avtor: Stane Petavs

Zavod RS za zaposlovanje je nehal pošiljati brezposelne na priprave za subvencijo za samozaposlitev

Zaradi velikega zanimanja za subvencijo za samozaposlitev je zmanjkalo sredstev, a država zagotavlja, da bodo te subvencije tudi v prihodnje. Samozaposleni morda dobijo tudi svetovalno podporo.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) bo proučilo možnosti za pridobitev dodatnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v letu 2011 v okviru razporeditev sredstev operativnega programa razvoja človeških virov ali v okviru morebitnega rebalansa proračuna za leto 2011.

Ministrstvo pa bo glede na precejšnje zanimanje brezposelnih oseb za spodbude za samozaposlovanje tudi v prihodnjih letih zagotavljalo sredstva v okviru aktivne politike zaposlovanja za ta namen.

Z republiškega zavoda za zaposlovanje pojasnjujejo, so za letos predvidena sredstva glede na vključitve v program zaradi velikega zanimanja brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, že v celoti rezervirana. Zato so morali začasno ustaviti novo vključevanje v svetovalne intervjuje in delavnice za samozaposlitev. Nadaljevali bodo takoj, ko bodo zagotovljena dodatna sredstva.

Vsi brezposelni, ki so že opravili priprave na samozaposlitev in se bodo samozaposlili najpozneje v 90 dneh po obisku delavnice, bodo prejeli predvidenih 4.500 evrov subvencije za samozaposlitev.

Subvencija ni zagonski kapital

Subvencija za samozaposlitev pomeni spodbudo brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, da se odločijo za samostojno poklicno ali poslovno pot, ne pomeni pa zagonskega kapitala za ustanovitev novega poslovnega subjekta.

Kako do subvencije

V program samozaposlovanja se v skladu z zaposlitvenim načrtom lahko vključi oseba, ki ima poslovno idejo in v zadnjih petih letih ni prejela sredstev iz subvencije za samozaposlitev od zavoda ter v zadnjih 12 mesecih ni bila samozaposlena. Poleg tega mora izpolnjevati še nekatere druge pogoje (samozaposlitev mora biti v Sloveniji, za poln delovni čas). Subvencija je nepovratna finančna pomoč na začetku posameznikove samostojne poslovne poti, kandidat pa jo prejme v enkratnem znesku. Kdor pridobi subvencijo, mora samozaposlitev ohraniti najmanj leto dni. Pridobi pa jo lahko za te oblike samozaposlitve:

  • zaposlitev kot poslovodna oseba oziroma direktor v lastniški ali solastniški gospodarski družbi, ki je ustanovljena največ tri mesece pred datumom samozaposlitve;
  • pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika;
  • pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj