Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za marec 2011

Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za marec 2011

05. 04. 2011

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 30.3.2011, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Gregor Čehovin

Samostojni podjetniki imate do sredine aprila čas, da davčnemu uradu plačate prispevke za samozaposlitev za mesec marec. Novička je namenjena predvsem tistim, ki nimate svojega računovodje, saj vam vse potrebno drugače uredi on.

Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, podatke je od 1.1.2009 dalje potrebno posredovati prek sistema edavki.

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

  • prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • prispevek za starševsko varstvo in
  • prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če zasebnik - samostojni podjetnik - zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

Poglejte si tudi več o tem, kako lahko podjetnik prispevke za s.p. ali d.o.o. plača sam.

Višino zgoraj naštetih prispevkov za samostojne podjetnike za marec 2011 lahko najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj