Ponovna javna dražba nepremičnine - Laznica

Ponovna javna dražba nepremičnine - Laznica

05. 04. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1.4.2011, Stran: 740

Predmet razpisa: Predmet prodaje je nepremičnina – poslovna stavba, v izmeri 180,00 m2, dvorišče, v izmeri 4802 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 76 m2, k.o. Laznica.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 210.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za notranje zadeve

Rok: Javna dražba bo dne 19.4.2011, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju.

Dražitelji morajo najkasneje do 18.4.2011, do 12. ure, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, Tel: (01) 428-47-23, E-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.

Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom, Tel: (02) 222-13-05 ali 031/534-533, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011024.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj