Ponovna javna dražba nepremičnine – Gornja Radgona

Ponovna javna dražba nepremičnine – Gornja Radgona

05. 04. 2011

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1.4.2011, Stran: 740

Predmet razpisa: Predmet prodaje je nepremičnina - poslovna stavba, v izmeri 248 m2, funkcionalni objekt, v izmeri 44 m2 in dvorišče, v izmeri 1320 m2, k.o. Gornja Radgona.

Izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe, znaša 275.400,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za notranje zadeve

Rok: Javna dražba bo dne 20.4.2011, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju.

Dražitelji morajo najkasneje do 19.4.2011, do 12. ure, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, Tel: (01) 428-47-23, E-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.

Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru s Cirilom Magdičem, Tel: 031/602-665 ali (02) 564-18-02, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011024.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj