Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2011)

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2011)

05. 04. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1.4.2011, Stran: 714

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih virov dolžniškega financiranja za komercializacijo novih rešitev, produktov ali storitev, ki so rezultat lastnega znanja ali znanja širšega razvojno raziskovalnega tima, ki prehaja v fazo izvedbe proizvodnje in ali fazo prodora na trg.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 30. 6. 2011, razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 60.000.000 EUR.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 5.400.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za predložitev vlog je: 5.5.2011, 20.5.2011, 5.6.2011, 20.6.2011, 5.7.2011, 5.9.2011, 20.9.2011, 5.10.2011 in 20.10.2011, 5.11.2011, 20.11.2011, 5.12.2011 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Kontaktne osebe: Boris Ritlop, Tel: (02) 234-12-88, Bojana Mikeln, Tel: (02) 234-12-74, mag. Manfred Lepej, Tel: (02) 234-12-72, mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, E-naslov: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro, in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj